BM Cơ điện tử Phân công hướng dẫn DAMH (HK2-2023-2024)

Bộ môn Cơ điện tử phân công giáo viên hướng dẫn cho 2 học phần đồ án môn học cho HK2 năm học 2023 - 2024:
MEC412: Đồ án các hệ thống đo cơ điện tử
MEC0358: Đồ án thiết kế robot công nghiệp

(Trong file đính kèm)

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Giảng viên hướng đẫn để được hỗ trợ.TIN CŨ HƠN