Bộ môn Hệ thống công nghiệp

 

BỘ MÔN HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

 

STT

Chức danh, học vị,
họ và tên

Chức vụ

ĐH: năm,
trường, nước

Thạc sĩ: năm, trường, nước

Tiến sĩ: năm,
trường, nước

Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl – ITP

Thực tập nước ngoài

1

TS. Lương Việt Dũng

Trưởng bộ môn

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2013, Viện Quốc gia Khoa học Ứng dụng Rouen, CH Pháp

2020, ĐH Reims Champagne, CH Pháp

 

TOEFL-ITP 470,

Thành thạo

Tiếng Pháp

 

2

TS. Lưu Anh Tùng

Phó trưởng khoa

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam.

2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2020, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 450

 

3

ThS. Nguyễn Quang Hưng

Giảng viên

2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2017, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

 

 

TOEFL-ITP 507

 

4

ThS.NCS. Nguyễn Văn Sỹ

Giảng viên

2015, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2019, ĐH Sejong, Hàn Quốc

NCS Đại học Connecticut, Mỹ

Thành thạo

Tiếng Anh

 

5

KS. Nguyễn Thị Doan

Giảng viên;

Thành viên hội đồng trường, UV BCH Đoàn trường, Phó Bí thư LCĐ khoa Cơ khí

2022, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

 

 

 

 

6

KS. Hoàng Quang Ninh

Giảng viên

UV Ban thường vụ đoàn trường, Bí thư LCĐ khoa Cơ khí

2022, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

 

 

 

 

GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM

 

 

7

PGS.TS. Ngô Như Khoa

Bí thư Đảng ủy,

Chủ tich Hội đồng trường

1994, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam.

1998, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

2001, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 457

Thực tập tại Thái Lan năm 2004 (1 tháng); Thiết kế khuôn đúc tại Ấn Độ 2006 (3 tháng); Tập huấn PPGD Đại học Bang New York UB-USA, 3 tháng, 2013

8

PGS.TS. Dương Phạm Tường Minh

Trưởng khoa;

Giám đốc Trung tâm thí nghiệm – thực hành Cơ khí

2002, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2013, ĐH Reims Champagne, CH Pháp

 

TOEFL-ITP 510,

Thành thạo

Tiếng Pháp

 

GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY

 

 

9

PGS.TS. Nguyễn Văn Dự

Phó tổng biên tập tạp chí KHCN, ĐHTN

1985, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp,Thái Nguyên, Việt Nam

1997, ĐH Bách Khoa, Hà Nội, Việt Nam

2004, ĐH Nottingham, Vương quốc Anh

Thành thạo

Tiếng Anh

 

10

TS. Nguyễn Đình Ngọc

Giảng viên

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp,Thái Nguyên, Việt Nam

2011, ĐH Bách Khoa, Hà Nội, Việt Nam

2020, ĐH Toulouse, CH Pháp

Thành thạo

Tiếng Pháp

 

11

TS. Đặng Anh Tuấn

Giảng viên

2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp,Thái Nguyên, Việt Nam

2017, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp,Thái Nguyên, Việt Nam

2022, Đại học Khoa học Công nghệ Quốc lập Cao Hùng (NKUST), Đài Loan

Thành thạo

Tiếng Anh

 

12

TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Phó trưởng Phòng KHCN và QHQT

2005, 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp,Thái Nguyên, Việt Nam

2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp,Thái Nguyên, Việt Nam

2019, ĐH Kỹ thuật Aachen, Đức

Thành thạo

Tiếng Anh

 

13

TS. Hoàng Tiến Đạt

Trưởng phòng STEM

2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp,Thái Nguyên, Việt Nam

2015, ĐH Quốc gia Chiao Tung, Đài Loan

2020, ĐH KEIO, Nhật Bản

Thành thạo

Tiếng Anh

 

14

TS. Nguyễn Đăng Hào

Giám đốc Trung tâm HTKN&CGTT

1998, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp,Thái Nguyên, Việt Nam

2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp,Thái Nguyên, Việt Nam

2016, ĐH Lorraine, Pháp

Thành thạo

Tiếng Pháp

 

15

TS. Trần Minh Quang

Giảng viên

2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp,Thái Nguyên, Việt Nam

2017, ĐH khoa học kỹ thuật NTUST, Đài Loan

2020, Đại học Khoa học kỹ thuật NTUST, Đài Loan

Thành thạo

Tiếng Anh

 

 TIN CŨ HƠN