Ban chủ nhiệm khoa

 

 

STT

Chức danh, học vị,
họ và tên

Chức vụ

ĐH: năm,
trường, nước

Thạc sĩ: năm, trường, nước

Tiến sĩ: năm, trường, nước

Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP

Thực tập nước ngoài

1

PGS.TS. Dương Phạm Tường Minh

Trưởng khoa;

Giám đốc Trung tâm thí nghiệm – thực hành Cơ khí

2002, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2013, ĐH Reims Champagne, CH Pháp

TOEFL-ITP 510 Thành thạo

Tiếng Pháp

 

2

TS. Lưu Anh Tùng

Phó Trưởng khoa

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam.

2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2020, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 450

 

3

ThS.NCS Hoàng Trung Kiên

Phó Trưởng khoa

2009, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam               

2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

 

 

TOEFL-ITP 530

Tập huấn PPGD Đại học Bang New York UB-USA,

2 tháng, 2013