Tin tức hợp tác

Trung tâm Thí nghiệm Thực hành Cơ khí tiếp nhận máy tiện CNC nâng cấp

Trung tâm Thí nghiệm Thực hành Cơ khí tiếp nhận má...

Trung tâm Thí nghiệm thực hành cơ khí - Khoa Cơ khí rất vui mừng đón nhận máy tiện CNC TNC-460 sau m...

Xem thêm