Tin tức hợp tác

Chương trình Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ sinh viên giữa Khoa Cơ khí và Cognex Corporation

Chương trình Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học,...

Chương trình Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ sinh viên giữa Kh...

Xem thêm
Trung tâm Thí nghiệm Thực hành Cơ khí tiếp nhận máy tiện CNC nâng cấp

Trung tâm Thí nghiệm Thực hành Cơ khí tiếp nhận má...

Trung tâm Thí nghiệm thực hành cơ khí - Khoa Cơ khí rất vui mừng đón nhận máy tiện CNC TNC-460 sau m...

Xem thêm