Trung tâm Thí nghiệm Thực hành Cơ khí

Trung tâm Thí nghiệm, Thực hành Cơ khí thuộc khoa Cơ khí thành lập ngày 27/10/2020 theo Quyết định số 2871/QĐ-ĐHKTCN của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên. Với mục tiêu Quản lý và tổ chức hiệu quả công tác thí nghiệm, thực hành phục vụ các chương trình đào tạo cho sinh viên khối ngành cơ khí; phát triển cơ hội hợp tác đào tạo theo nhu cầu xã hội, nghiên cứu chế thử và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, khai thác hiệu quả các nguồn lực và góp phần nâng cao uy tín của ngành, của nhà trường trước xã hội.
Trung tâm đặt tại xưởng thực tập của nhà trường với tổng diện tích trên 1200 m2 được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn nhà xưởng công nghiệp hiện đại. Giữ vai trò một trung tâm đào tạo thực hành, thí nghiệm cho nhà trường, trung tâm được trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại như: Máy phay/tiện CNC, máy cắt dây, máy xung, robot hàn, máy đo ba chiều CMM …
Đội ngũ giảng viên của trung tâm có chất lượng cao bao gồm: 01 Phó giáo sư, 01 Tiến sĩ, 02 Thạc sỹ, 01 Kỹ sư. Đảm bảo khai thác tốt các trang thiết bị hiện có, phục vụ tốt các yêu cầu của nhà trường.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM

  • Xây đựng Trung tâm vững mạnh về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm đáp ứng tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu và hỗ trợ nghiên cứu cho nhà Trường.
  • Phát triển hợp tác chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp.
  • Nghiên cứu phát triển và sản xuất các trang thiết bị mới phục vụ đào tạo cho nhà Trường và cho doanh nghiệp.

CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  • Tối ưu hóa chế độ cắt trong gia công cắt gọt.
  • Phần tử hữu hạn.
  • Phát triển sản phẩm mới phục vụ công nghiệp và đào tạo.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

STT

Chức danh, học vị,
họ và tên

Chức vụ

ĐH: năm,
trường, nước

Thạc sĩ: năm, trường, nước

Tiến sĩ: năm, trường, nước

Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl – ITP

Thực tập nước ngoài

1

PGS.TS. Dương Phạm Tường Minh

Trưởng khoa;

Giám đốc Trung tâm thí nghiệm – thực hành Cơ khí

2002, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2013, ĐH Reims Champagne, CH Pháp

TOEFL-ITP 510

Thành thạo

Tiếng Pháp

 

2

TS. Vũ Đức Vương

Phó Giám đốc Trung tâm thí nghiệm – thực hành Cơ khí

2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam.

2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2022, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 490

 

3

ThS. Hoàng Anh Toàn

Giảng viên,

Trợ lý thí nghiệm

2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

 

 

TOEFL-ITP 430

 

4

ThS. Đinh Trọng Hải

Giảng viên

2006, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2017, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 447

 

5

KS. Văn Đức Chiến

Giảng viên

2021, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam