Bộ môn Công nghệ Vật liệu

Giới thiệu

Bộ môn Công nghệ vật liệu (Khoa Cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên) được thành lập năm 2008 trên cơ sở sáp nhâp 03 bộ môn, gồm: Bộ môn Kỹ thuật vật liệu; Bộ môn Kỹ thuật Chế tạo máy; Bộ môn Cơ khí luyện kim - cán thép. Cả 03 bộ môn chuyên môn này đều có lịch sử xây dựng và trưởng thành hơn nửa thế kỷ cùng với sự hình thành, phát triển của Nhà trường (06/12/1966) và khoa Cơ khí (30/10/1972).

Về nhân lực

Hiện nay, Bộ môn Công nghệ vật liệu được khoa giao quản lý chuyên môn 01 ngành (ngành Kỹ thuật vật liệu). Đội ngũ cán bộ của Bộ môn hiện tại có 8 giảng viên gồm: 03 Tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh, 03 thạc sĩ, trong đó có 02 giảng viên chính.

Định hướng phát triển của bộ môn

  • Xây dựng đội ngũ giảng viên trở thành các chuyên gia Khoa học - Kỹ thuật có năng lực chuyên môn cao trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, trọng tâm là các lĩnh vực công nghệ vật liệu truyền thống (đúc, hàn, gia công áp lực) và các loại vật liệu mới (vật liệu composite nền kim loại).
  • Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực Khoa học - Kỹ thuật trình độ cao, có năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu xã hội, trọng tâm là các chương trình đào tạo được khoa Cơ khí giao quản lý chuyên môn. Đồng thời, tham gia quá trình đào tạo các ngành, chuyên ngành trong Nhà trường và trong khoa.
  • Tạo lập và quan hệ với các cơ sở giáo dục - đào tạo, các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp để tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động giáo dục - đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, và tư vấn, chuyển giao các giá trị mới về kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí cũng như Kỹ thuật vật liệu.

Các lĩnh vực nghiên cứu

  • Phát triển, triển khai ứng dụng các kỹ thuật gia công và xử lý vật liệu: gia công cắt gọt (truyền thống và tiên tiến), gia công không phoi (đúc, gia công áp lực), chế tạo vật liệu composite.
  • Thiết kế, chế tạo thiết bị và dụng cụ công nghiệp.
  • Kỹ thuật khuôn mẫu (thiết kế, gia công, chuyển giao công nghệ).

Danh sách giảng viên:

STT

Chức danh, học vị,
họ và tên

Chức vụ

ĐH: năm,
trường, nước

Thạc sĩ: năm, trường, nước

Tiến sĩ: năm,
trường, nước

Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl – ITP

Thực tập nước ngoài

1

TS. Nguyễn Thanh Tú

Trưởng bộ môn

2004, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
(ĐH Thái Nguyên)
,
Việt Nam

2009, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
(ĐH Thái Nguyên),
Việt Nam

2017, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 407

 

2

ThS.NCS Đào Liên Tiến

Phó trưởng bộ môn

2009, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2012, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

Đang học NCS tại Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp,
Việt Nam

 

TOEFL-ITP 473

 

3

ThS. NCS. Hoàng Ánh Quang

Giảng viên

2004, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2011, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

Đang học NCS tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 457

 

4

ThS. Trần Anh Đức

Giảng viên

2002, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp,
Việt Nam

2007, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp,
Việt Nam

 

 

TOEFL-ITP 433

 

5

ThS. Hà Bách Tứ

Giảng viên

2009, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp,
Việt Nam

2017, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 493

 

6

ThS.NCS. Hoàng Trung Kiên

Phó Trưởng khoa;

Chủ tịch hội sinh viên

2009, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 530

Tập huấn PPGD Đại học Bang New York UB-USA, 2 tháng, 2013

GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM

 

 

7

TS. GVC. Hồ Ký Thanh

Phó Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL

2004, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

(ĐH Thái Nguyên),
Việt Nam

2008, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2015, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 510

Học Tiếng Anh Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2013

8

TS. GVC. Vũ Lai Hoàng

Phó trưởng phòng Đào tạo

2001, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2007, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2013, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 457

 

GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY

9

PGS.TS. Dương Phạm Tường Minh

Trưởng khoa;

Giám đốc Trung tâm thí nghiệm – thực hành Cơ khí

2002, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2013, ĐH Reims Champagne, CH Pháp

TOEFL-ITP 510, Thành thạo

Tiếng Pháp

 

10

TS. Lương Việt Dũng

Trưởng bộ môn Hệ thống công nghiệp

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2013, Viện Quốc gia Khoa học Ứng dụng Rouen, CH Pháp

2020, ĐH Reims Champagne, CH Pháp

TOEFL-ITP 470,

Thành thạo

Tiếng Pháp

 

11

ThS Trần Thị Phương Thảo

Ptrưởng bộ môn Cơ sở TK máy và Robot, Chủ tịch Công đoàn Khoa

2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 470

 

12

ThS Ngô Quốc Huy

Giảng viên

 

2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2017, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

TOEFL-ITP 513

 

13

ThS Lê Thị Phương Thảo

Giảng viên

2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2014, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại Viện nghiên cứu cơ khí, Việt Nam

TOEFL-ITP 537

 

14

ThS Nguyễn Quang Hưng

Giảng viên

2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2017, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 507

 

15

ThS Nguyễn Văn Sỹ

Giảng viên

2015, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2019, ĐH Sejong, Hàn Quốc

NCS Đại học Connecticut, Mỹ

Thành thạo

Tiếng Anh

 

16

ThS Bùi Thanh Hiền

Giảng viên

2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại Viện nghiên cứu cơ khí, Việt Nam

TOEFL-ITP 507

 

17

ThS Hoàng Xuân Tứ

Giảng viên, Trợ lý sinh viên

 

2004, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại Viện nghiên cứu cơ khí, Việt Nam

Thành thạo

Tiếng Trung

 

18

ThS Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng bộ môn Cơ sở thiết kế máy và robot

2002, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại Viện nghiên cứu cơ khí, Việt Nam

Thành thạo

Tiếng Anh

 

19

TS Lưu Anh Tùng

Phó Trưởng khoa

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam.

2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2020, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam

TOEFL-ITP 450

 

20

TS. Nguyễn Văn Trang

Giảng viên

2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2014, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

2018, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

TOEFL-ITP 500