Bộ môn Công nghệ Vật liệu

 

STT

Chức danh, học vị,
họ và tên

Chức vụ

ĐH: năm,
trường, nước

Thạc sĩ: năm, trường, nước

Tiến sĩ: năm,
trường, nước

Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl – ITP

Thực tập nước ngoài

1

TS. Nguyễn Thanh Tú

Trưởng bộ môn

2004, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
(ĐH Thái Nguyên)
,
Việt Nam

2009, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
(ĐH Thái Nguyên),
Việt Nam

2017, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 407

 

2

ThS.NCS Đào Liên Tiến

Phó trưởng bộ môn

2009, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2012, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

Đang học NCS tại Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp,
Việt Nam

 

TOEFL-ITP 473

 

3

ThS. NCS. Hoàng Ánh Quang

Giảng viên

2004, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2011, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

Đang học NCS tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 457

 

4

ThS. Trần Anh Đức

Giảng viên

2002, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp,
Việt Nam

2007, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp,
Việt Nam

 

 

TOEFL-ITP 433

 

5

ThS. Hà Bách Tứ

Giảng viên

2009, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp,
Việt Nam

2017, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 493

 

6

ThS.NCS. Hoàng Trung Kiên

Phó Trưởng khoa;

Chủ tịch hội sinh viên

2009, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 530

Tập huấn PPGD Đại học Bang New York UB-USA, 2 tháng, 2013

GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM

 

 

7

TS. GVC. Hồ Ký Thanh

Phó Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL

2004, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

(ĐH Thái Nguyên),
Việt Nam

2008, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2015, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 510

Học Tiếng Anh Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2013

8

TS. GVC. Vũ Lai Hoàng

Phó trưởng phòng Đào tạo

2001, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2007, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2013, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 457

 

GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY

9

PGS.TS. Dương Phạm Tường Minh

Trưởng khoa;

Giám đốc Trung tâm thí nghiệm – thực hành Cơ khí

2002, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2013, ĐH Reims Champagne, CH Pháp

TOEFL-ITP 510, Thành thạo

Tiếng Pháp

 

10

TS. Lương Việt Dũng

Trưởng bộ môn Hệ thống công nghiệp

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2013, Viện Quốc gia Khoa học Ứng dụng Rouen, CH Pháp

2020, ĐH Reims Champagne, CH Pháp

TOEFL-ITP 470,

Thành thạo

Tiếng Pháp

 

11

ThS Trần Thị Phương Thảo

Ptrưởng bộ môn Cơ sở TK máy và Robot, Chủ tịch Công đoàn Khoa

2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 470

 

12

ThS Ngô Quốc Huy

Giảng viên

 

2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2017, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

TOEFL-ITP 513

 

13

ThS Lê Thị Phương Thảo

Giảng viên

2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2014, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại Viện nghiên cứu cơ khí, Việt Nam

TOEFL-ITP 537

 

14

ThS Nguyễn Quang Hưng

Giảng viên

2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2017, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 507

 

15

ThS Nguyễn Văn Sỹ

Giảng viên

2015, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2019, ĐH Sejong, Hàn Quốc

NCS Đại học Connecticut, Mỹ

Thành thạo

Tiếng Anh

 

16

ThS Bùi Thanh Hiền

Giảng viên

2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại Viện nghiên cứu cơ khí, Việt Nam

TOEFL-ITP 507

 

17

ThS Hoàng Xuân Tứ

Giảng viên, Trợ lý sinh viên

 

2004, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại Viện nghiên cứu cơ khí, Việt Nam

Thành thạo

Tiếng Trung

 

18

ThS Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng bộ môn Cơ sở thiết kế máy và robot

2002, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại Viện nghiên cứu cơ khí, Việt Nam

Thành thạo

Tiếng Anh

 

19

TS Lưu Anh Tùng

Phó Trưởng khoa

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam.

2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2020, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam

TOEFL-ITP 450

 

20

TS. Nguyễn Văn Trang

Giảng viên

2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2014, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

2018, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

TOEFL-ITP 500