Tin tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CƠ KHÍ, NĂM 2023

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CƠ KHÍ, NĂM 2023

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CƠ KHÍ, NĂM 2023

Hướng dẫn xét tuyển Đại học 2023 tại TNUT

Hướng dẫn xét tuyển Đại học 2023 tại TNUT

Hướng dẫn xét tuyển Đại học 2023 tại TNUT

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm ...

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm ...

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2023

V/v tổ chức ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi thi đánh giá NLNN theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ tại ĐHTN đợt 2 năm 2022.

V/v tổ chức ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi thi...

V/v tổ chức ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi thi đánh giá NLNN theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt...

Thông báo xét tuyển bổ sung lần 1 đại học chính quy năm 2022 (đợt 2) vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Thông báo xét tuyển bổ sung lần 1 đại học chính qu...

Thông báo xét tuyển bổ sung lần 1 đại học chính quy năm 2022 (đợt 2) vào trường ĐHKTCN

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2022 của Đại học Thái Nguyên

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt ...

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2022 của ĐHTN

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt ...

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 của Trường ĐHKTCN

Kế hoạch tổ chức thi đánh giá NLNN theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ tại ĐHTN đợt thi tháng 9 năm 2022

Kế hoạch tổ chức thi đánh giá NLNN theo khung NLNN...

Kế hoạch tổ chức thi đánh giá NLNN theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyể...