Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot

STT

Chức danh, học vị,
họ và tên

Chức vụ

Đại học: năm,
trường, nước

Thạc sĩ: năm, trường, nước

Tiến sĩ: năm,
trường, nước

Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP

Thực tập nước ngoài

1

ThS.GVC.  Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng bộ môn

2002, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại Viện nghiên cứu cơ khí, Việt Nam

Thành thạo

Tiếng Anh

 

2

ThS.GVC. Trần Thị Phương Thảo

Ptrưởng bộ môn, Chủ tịch Công đoàn Khoa

2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

 

 

TOEFL-ITP 470

 

3

PGS.TS. Nguyễn Đình Mãn

GV cao cấp, nguyên Phó trưởng Khoa

1979, ĐH Cơ điện Bắc Thái, Việt Nam

1997, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2006, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

 

 

4

TS. Trần Ngọc Giang

Giảng viên

2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2015, ĐH Reims Champagne, CH Pháp

Thành thạo

Tiếng Pháp

 

5

TS.GVC. Nguyễn Văn Trang

Giảng viên

2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2014, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

2018, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 500

 

6

ThS. Hoàng Xuân Tứ

Giảng viên, Trợ lý sinh viên

 

2004, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại Viện nghiên cứu cơ khí, Việt Nam

 

Thành thạo

Tiếng Trung

 

7

ThS.GVC. Bùi Thanh Hiền

Giảng viên

2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại Viện nghiên cứu cơ khí, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 507

 

8

ThS.NCS. Nguyễn Văn Tùng

Giảng viên

2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2014, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại Viện nghiên cứu cơ khí, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 433

 

9

ThS.NCS Lê Thị Phương Thảo

Giảng viên

2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2014, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại Viện nghiên cứu cơ khí, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 537

 

10

ThS.NCS Ngô Quốc Huy

Giảng viên

 

2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2017, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 513

 

11

TS. Đặng Anh Tuấn

Giảng viên

2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2017, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2022, Đại học Khoa học Công nghệ Quốc lập Cao Hùng (NKUST), Đài Loan

 

TOEFL-ITP 527

 

12

TS. Trần Minh Quang

Giảng viên

2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam

2017, ĐH Khoa học kỹ thuật NTUST, Đài Loan

2020, Đại học Khoa học kỹ thuật NTUST, Đài Loan

 

TOEFL-ITP 507

 

GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM

 

 

13

PGS.TS. Vũ Ngọc Pi

Phó hiệu trưởng

1985, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

1997, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2008, ĐH Công nghệ Delft-Hà Lan

Thành thạo

Tiếng Anh

ĐH Kỹ thuật Suranaree - Thái Lan:1 tháng, 2003

14

PGS.TS. Nguyễn Văn Dự

Phó tổng biên tập Tạp chí KHCN, ĐHTN

1985, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

1997, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

2007, ĐH Nottingham, Vương quốc Anh

Thành thạo

Tiếng Anh

 

15

TS. Lê Xuân Hưng

Trưởng phòng Quản trị - Phục vụ

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2020, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 507

 

16

TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Phó trưởng phòng KHCN và QHQT

2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2018 tại ĐH Kỹ thuật Aachen, CHLB Đức

Thành thạo

Tiếng Anh

 

17

TS. Hoàng Tiến Đạt

Trưởng phòng STEM

2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp,Thái Nguyên, Việt Nam

2015, ĐH Quốc gia Chiao Tung, Đài Loan

2020, ĐH KEIO, Nhật Bản

Thành thạo

Tiếng Anh

 

18

ThS.NCS. Lý Việt Anh

Giảng viên

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

 

 

 TIN CŨ HƠN