Tin tức đào tạo

Phân công đề tài đồ án chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy

Phân công đề tài đồ án chuyên ngành Cơ khí Chế tạo...

Thông báo phân công đề tài đồ án chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy

Xem thêm
Bộ môn Chế tạo máy phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp HK2 (2023-2024)

Bộ môn Chế tạo máy phân công hướng dẫn đồ án tốt n...

Bộ môn Chế tạo máy phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp HK2 (2023-2024)

Xem thêm
Bộ môn Chế tạo máy phân công hướng đẫn đồ án Tốt nghiệp

Bộ môn Chế tạo máy phân công hướng đẫn đồ án Tốt n...

Bộ môn Chế tạo máy phân công hướng dẫn đồ án Tốt nghiệp

Xem thêm
Thông báo phân công hướng đẫn Đồ án Chi tiết máy

Thông báo phân công hướng đẫn Đồ án Chi tiết máy

Thông báo phân công Đồ án Chi tiết máy

Xem thêm
TB Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023

TB Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023

TB Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp của bộ môn Chế tạo máy

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp của...

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp của bộ môn Chế tạo máy

Xem thêm
Danh sách phân công hướng dẫn đồ án chuyên ngành Chế tạo máy

Danh sách phân công hướng dẫn đồ án chuyên ngành C...

Danh sách phân công hướng dẫn đồ án chuyên ngành Chế tạo máy

Xem thêm
Bộ môn Chế tạo máy phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp học kỳ 4 năm học 2022-2023

Bộ môn Chế tạo máy phân công hướng dẫn đồ án tốt n...

Bộ môn Chế tạo máy phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp học kỳ 4 năm học 2022-2023

Xem thêm
Danh sách SV đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp học kỳ 4 (2022-2023)

Danh sách SV đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp học...

Danh sách SV đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp học kỳ 4 (2022-2023)

Xem thêm
Khai mạc cuộc thi Olympic các môn khoa học cấp trường năm 2023.

Khai mạc cuộc thi Olympic các môn khoa học cấp trư...

Khai mạc cuộc thi Olympic các môn khoa học cấp trường năm 2023.

Xem thêm
Thông báo SV K49-K54 không liên lạc được (Khẩn)

Thông báo SV K49-K54 không liên lạc được (Khẩn)

Thông báo SV K49-K54 không liên lạc được (Khẩn)

Xem thêm
Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2022-2023 (bổ sung)

Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm ...

Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2022-2023 (bổ sung)

Xem thêm
Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí (09/01/2023)

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật C...

Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí (09/01/2023)

Xem thêm
Lễ bảo vệ đồ án Tốt nghiệp chuyên ngành KT Cơ điện tử 09/01/2023.

Lễ bảo vệ đồ án Tốt nghiệp chuyên ngành KT Cơ điện...

Lễ bảo vệ đồ án Tốt nghiệp chuyên ngành KT Cơ điện tử 09/01/2023.

Xem thêm
Bộ môn Chế tạo máy phân công hướng dẫn sinh viên làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp

Bộ môn Chế tạo máy phân công hướng dẫn sinh viên l...

Bộ môn Chế tạo máy phân công hướng dẫn sinh viên làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp

Xem thêm
Bộ môn Chế tạo máy: Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp HK2 (2022-2023)

Bộ môn Chế tạo máy: Danh sách sinh viên thực tập t...

Bộ môn Chế tạo máy: Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp HK2 (2022-2023)

Xem thêm
Bộ môn chế tạo máy Phân công hướng dẫn đồ án môn học (HK2 năm học 2022-2023)

Bộ môn chế tạo máy Phân công hướng dẫn đồ án môn h...

Bộ môn chế tạo máy Phân công hướng dẫn đồ án môn học (HK2 năm học 2022-2023)

Xem thêm
Sinh viên TNUT giành giải thưởng cao tại cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc

Sinh viên TNUT giành giải thưởng cao tại cuộc thi ...

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) có 16 sinh viên tham gia Cuộc thi Olympic Cơ họ...

Xem thêm
CÔNG TÁC HSSV, CHỦ NHIỆM LỚP, CỐ VẤN HỌC TẬP

CÔNG TÁC HSSV, CHỦ NHIỆM LỚP, CỐ VẤN HỌC TẬP

Đánh giá kết quả ĐRL và khung ĐRL, phân loại và quy trình đánh giá ĐRL, phiếu chấm ĐRL, điểm ngoại k...

Xem thêm
CÔNG TÁC HSSV, CHỦ NHIỆM LỚP, CỐ VẤN HỌC TẬP

CÔNG TÁC HSSV, CHỦ NHIỆM LỚP, CỐ VẤN HỌC TẬP

Các hoạt động của Đề án giúp Xây dựng môi trường giáo dục tích cực, nâng cao chất lượng học tập

Xem thêm