Thông báo SV K49-K54 không liên lạc được (Khẩn)

Khoa Cơ khí thông báo đến các SV không liên lạc được thuộc các khóa đào tạo từ K49-K54 các ngành đào tạo của khoa (Danh sách đính kèm). Theo yêu cầu của Nhà trường: Đến cuối học kỳ 2 năm học 2022-2023 (15/3/2023) vẫn không liên lạc được Nhà trường sẽ xem xét xóa tên khỏi hệ thống.

Khoa Cơ khí thông tin đến các SV được biết. Các em nhận được thông tin này, liên hệ với giáo viên chủ nhiệm (Ngành Kỹ thuật cơ khí với thầy Hoàng Xuân Tứ - 0912994689, ngành KT Cơ điện tử với thầy Dương Quốc Khánh – 0915646585, ngành KT Vật liệu với cô Đào Liên Tiến – 0982608784) hoặc trực tiếp liên hệ với thầy Lưu Anh Tùng – Phó Trưởng khoa Cơ khí – 0974614399.

Sinh viên có thể xem thêm thông tin trong file đính kèm.