Bộ môn Chế tạo máy


Bộ môn Chế tạo máy, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên, thành lập năm 2008, được hợp nhất từ 03 bộ môn: Bộ môn Dụng cụ cắt vật liệu kỹ thuật; Bộ môn Máy và Tự động hóa; Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy. Cả 03 bộ môn chuyên môn này đều có lịch sử xây dựng và trưởng thành gần nửa thế kỷ cùng với Khoa Cơ khí (30/10/1972).
Hiện nay, Bộ môn tham gia đào tạo 01 chuyên ngành trình độ tiến sĩ kỹ thuật và 01 chuyên ngành trình độ thạc sĩ kỹ thuật Cơ khí; phụ trách đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Cơ khí – Chuyên ngành Cơ khí Chế tạo máy. Bộ môn tham gia giảng dạy 31 học phần thuộc các chương trình đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên. Bộ môn có đội ngũ cán bộ gồm có 17 giảng viên cơ hữu, 04 giảng viên kiêm nhiệm và 6 giảng viên tham gia giảng dạy. Trong đó có 03 Phó giáo sư – Giảng viên cao cấp, 05 tiến sĩ, 08 Giảng viên chính và 15 thạc sĩ.

Định hướng phát triển của bộ môn

• Xây dựng đội ngũ giảng viên trở thành các chuyên gia Khoa học - Kỹ thuật có năng lực chuyên môn cao trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

• Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực Khoa học – Kỹ thuật trình độ cao, có năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu xã hội.

• Tạo lập và quan hệ với các cơ sở giáo dục – đào tạo, các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp để tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động giáo dục – đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, và tư vấn, chuyển giao các giá trị mới về kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực Cơ khí Chế tạo máy.

Các lĩnh vực nghiên cứu

• Phát triển công nghệ gia công cắt gọt: Công nghệ gia công răng, Tối ưu hóa quá trình gia công, MQL, MQCL, Dung dịch bôi trơn làm mát Nanofluids…;

• Thiết kế chế tạo thiết bị và dụng cụ công nghiệp;

• Kỹ thuật máy công cụ;

• Công nghệ CAD/CAM-CNC;

• Robot và máy tự động;

• Kỹ thuật gia công khuôn mẫu;

• Kỹ thuật gia công tiên tiến: EDM, Wire-EDM, ECM, ECG…

Danh sách giảng viên

STT

Chức danh, học vị, họ và tên

Chức vụ

Đại học: năm, trường, nước

Thạc sĩ: năm, trường, nước

Tiến sĩ: năm, trường, nước

Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP

Thực tập nước ngoài

1

TS. Ngô Minh Tuấn

Trưởng bộ môn, Giảng viên chính

2007, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2011, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2018, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

TOEFL-ITP 500

Công ty KOSAKA SEIKI, OBU, AICHI , Nhật Bản (1 năm), 2009. Tập huấn PPGD Đại học Bang New York UB-USA, 2 tháng, 2013

2

ThS. Hà Đức Thuận

Phó trưởng bộ môn, Giảng viên

2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

 

TOEFL-ITP 527

 

3

ThS. Vũ Như Nguyệt

Giảng viên

2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

 

 

TOEFL-ITP 517

Tập huấn PPGD Đại học Bang New York UB-USA, 2 tháng, 2013

4

ThS. GVC. Dương Công Định

Giảng viên chính

1990, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

1997, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

5

ThS. Nguyễn Thuận

Giảng viên

1996, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

 

TOEFL-ITP 463

 

6

ThS. Hoàng Văn Quyết

Giảng viên

2004, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

 

 

TOEFL-ITP 427

 

7

ThS. Nguyễn Thế Đoàn

Giảng viên

2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam.

2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

 

TOEFL-ITP 477

 

8

ThS. Đặng Văn Thanh

Giảng viên

2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

 

TOEFL-ITP 450

Thực tập tại

Thái Lan

9

ThS. Trần Văn Quân

Giảng viên, nguyên Phó trưởng Khoa

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

 

TOEFL-ITP 467

 

10

ThS. Phạm Ngọc Duy

Giảng viên

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

 

 

TOEFL-ITP 477

 

11

ThS. Phan Văn Nghị

Giảng viên

2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

 

 

 

12

ThS. Nguyễn Thái Bình

Giảng viên

2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

 

TOEFL-ITP 450

 

13

ThS. Nguyễn Thun

Giảng viên

2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2017, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

 

 

TOEFL-ITP 520

 

14

ThS. Chu Mạnh Cường

Giảng viên

2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2017, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

 

 

TOEFL-ITP 407

 

15

ThS. NCS. Trần Thế Long

Giảng viên, Trợ lý chuyên môn

2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2017, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

Đang học NCS tại ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 593

 

16

TS. Phạm Quang Đồng

Giảng viên

2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2021, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 443

 

17

ThS. Nguyễn Phú Sơn

Giảng viên

2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

Thành thạo
tiếng Đức

Thực tập tại Thái Lan 4 tháng 2009

GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM

 

 

18

PGS.TS. Hoàng Vị

Thư trường

1985, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

 

2003, Viện nghiên cứu Điện tử - Tin học và Tự động hóa Hà Nội, Việt Nam

 

Tập huấn PPGD Đại học bang New York UB-USA,

2 tháng 2009

19

PGS. TS. Trần Minh Đức

Phó Hiệu trưởng

1985, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

1997, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

2003, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

 

Học Tiếng Anh tại Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2tháng, 2014

20

PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Phó thư Đảng ủy;

Phó Hiệu trưởng

1994, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

1998, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

2003, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

 

Tập huấn PPGD Đại học Bang New York, UB-USA 2 tháng, 2009

21

TS. Đỗ Thị Tám

Phó Trưởng phòng KHCN & HTQT

2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

 

 

22

ThS. Dương Trọng Đại

Giảng viên

2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

 

 

 

23

TS. Lưu Anh Tùng

Phó Trưởng khoa

2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam.

2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam

2020, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam

 

TOEFL-ITP 450

 

 TIN CŨ HƠN