Chào mừng 50 năm thành lập khoa

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của hội khóa K33M - Khoa Cơ khí

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của hội khóa K33M...

Kỷ niệm 20 năm ngày ra trường hội khóa K33M Khoa cơ khí

LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM  NGÀY THÀNH LẬP KHOA CƠ KHÍ 30/10/1972-30/10/2022

LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP KHOA CƠ KHÍ 30/1...

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập khoa cơ khí 30/10/1972-30/10/2022

Phóng sự Khoa Cơ khí 50 năm xây dựng và phát triển

Phóng sự Khoa Cơ khí 50 năm xây dựng và phát triển

Phóng sự Khoa Cơ khí 50 năm xây dựng và phát triển

Giấy mời dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập khoa Cơ khí

Giấy mời dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập khoa ...

Giấy mời dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập khoa Cơ khí

KHOA CƠ KHÍ 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

KHOA CƠ KHÍ 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

KHOA CƠ KHÍ 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Ban tổ chức và liên hệ

Ban tổ chức và liên hệ

Ban tổ chức và liên hệ

Các hoạt động chào mừng

Các hoạt động chào mừng

Các hoạt động chào mừng

Giấy mời dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập khoa Cơ khí

Giấy mời dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập khoa ...

Giấy mời dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập khoa Cơ khí