Phóng sự Khoa Cơ khí 50 năm xây dựng và phát triển

 
Ngày 30 tháng 10 năm 1972 đã trở thành cột mốc thời gian đáng ghi nhớ đối với bao thế hệ Thầy Cô giáo và các cựu sinh viên của Khoa Cơ Khí Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Khoa được thành lập năm 1972 gắn liền với lịch sử phát triển của nhà trường. Chức năng chính của Khoa là phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực cơ khí với các chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Vật liệu.
Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Khoa Cơ khí không ngừng lớn mạnh và đã khẳng định được thương hiệu, vị thế, uy tín trong xã hội; Khoa đã đào tạo và cung ứng cho xã hội hàng nghìn kỹ sư, Thạc sĩ và Tiến sĩ, hàng bao thế hệ kỹ sư của các chuyên ngành Cơ vật liệu, Chế tạo máy, Cơ điện tử,… đã trưởng thành từ cái nôi đầu tiên ấy và có những đóng góp đáng kể cho công cuộc CNH và HĐH đất nước trong các thời kỳ. Hãy cùng theo dõi video Kỷ niệm 50 hình thành và phát triển Khoa Cơ khí để ghi lại những mốc son đáng nhớ trong suốt chiều dài lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của Khoa Cơ khí nói riêng và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp nói chung.