50 năm xây dựng và phát triển

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của hội khóa K33M - Khoa Cơ khí

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của hội khóa K33M - Khoa Cơ khí

Kỷ niệm 20 năm ngày ra trường hội khóa K33M Khoa cơ khí

LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM  NGÀY THÀNH LẬP KHOA CƠ KHÍ 30/10/1972-30/10/2022

LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP KHOA CƠ KHÍ 30/10/1972-30/10/2022

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập khoa cơ khí 30/10/1972-30/10/2022

Phóng sự Khoa Cơ khí 50 năm xây dựng và phát triển

Phóng sự Khoa Cơ khí 50 năm xây dựng và phát triển

Phóng sự Khoa Cơ khí 50 năm xây dựng và phát triển