Chương trình Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ sinh viên giữa Khoa Cơ khí và Cognex Corporation

Chương trình Hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ sinh viên giữa Khoa Cơ khí và Cognex Corporation

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cognex Corporation là tập đoàn công nghệ nổi tiếng của Mỹ dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực công nghiệp thị giác máy (Machine Vision), đặc biệt là các giải pháp Vision Deep-learning (Phân tích xử lý ảnh với công nghệ trí tuệ nhận tạo); đáp ứng các yêu cầu kiểm soát chất lượng, kiểm tra ngoại quan phức tạp… với tốc độ và độ chính xác cao trong các ngành công nghiệp điện tử, ô tô xe máy, y tế, thực phẩm, đồ uống hay logistics…