Hội thảo triển khai Giáo dục STEM trong các trường THPT tỉnh Thái Nguyên

Hội thảo do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên và TNUT phối hợp tổ chức. Tới dự Hội nghị, về phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có TS. Đào Xuân Tân - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên; Các đ/c lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo; các thầy cô Hiệu trưởng/Hiệu phó, Chủ tịch Công đoàn trường và giáo viên dạy môn Công nghệ của 35 trường THPT của tỉnh Thái Nguyên. Về phía TNUT có TS. Đỗ Trung Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS. TS. Trần Minh Đức – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS. TS. Vũ Ngọc Pi- Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các đ/c lãnh đạo Nhà trường; các đ/c lãnh đạo và chuyên viên các phòng, trung tâm của nhà trường. Hội nghị đã được nghe phát biểu khai mạc của TS. Đào Xuân Tân - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên và phát biểu của PGS. TS. Vũ Ngọc Pi – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp. Hội nghị đã nghe và thảo luận các báo cáo “Hệ thống quan điểm định hướng trong chuẩn bị bài giảng và tổ chức giảng dạy STEM” do PGS. TS. Phạm Thành Long – Trưởng Phòng KHCN và HTQT (TNUT) trình bày và báo cáo “Ứng dụng công nghệ in 3D trong xây dựng mô hình học tập và giảng dạy STEM” do TS. Hoàng Tiến Đạt – Trưởng Phòng STEM (TNUT) trình bày.

Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu còn được tham quan triển lãm về các sản phẩm phục vụ cho Giáo dục STEM tại các trường do giáo viên và sinh viên TNUT chế tạo. Bên cạnh đó, TNUT đã tặng mô hình dạy học phục vụ việc dạy học STEM cho môn Công nghệ lớp 11 cho 5 trường THPT. Dự kiến trong tháng 5 và tháng 6, TNUT sẽ hoàn thành việc chế tạo và trao tặng cho tất cả các trường THPT của tỉnh Thái Nguyên mỗi trường 02 mô hình phục vụ việc giảng dạy STEM môn học Công nghệ lớp 11.

Dưới đây là một số hình ảnh về hội nghị:

 


TIN CŨ HƠN