Seminar khoa học: Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho người mới bắt đầu

SEMINAR KHOA HỌC

(Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho người mới bắt đầu)
 
Nhằm khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học và vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Đồng thời phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức buổi Seminar khoa học "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho người mới bắt đầu". Buổi nói chuyện được trình bày bởi PGS. TS Phạm Thành Long (Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trưởng bộ môn Cơ điện tử). Buổi seminar đã đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp nói chúng, sinh viên khoa Cơ khí nói riêng. Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động.
 
#homap