Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng CTĐT chính quy trình độ Đại học

Từ ngày 16-20/12/2022 đoàn đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo của trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp bao gồm: Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử - Viễn Thông, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô. Quá trình làm việc đã diễn ra thành công tốt đẹp trong đó Chương trình Đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí đã được đánh giá CAO NHẤT.
 

--------------
KHOA CƠ KHÍ
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
🌱 Môi trường lý tưởng để học tập, rèn luyện và trưởng thành