Chứng nhận Kiểm định chất lượng Chương trình Đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí

Ngày 27/3/2023, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đã tổ chức Chương trình công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và 04 chương trình đào tạo. Để có kết quả này, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đã hoàn thành đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại trường. Sau khoảng thời gian làm việc Hội đồng đã thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của trường và 04 chương trình đào tạo.
Trong đợt kiểm định chất lượng cơ sở gióa dục này. Tập thể Khoa Cơ khí vinh dự đón nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng Chương trình Đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí. Đây cũng là ghi nhận xứng đáng về chất lượng đào tạo cho hơn 58 năm xây dựng và phát triển của ngành Kỹ thuật Cơ khí nói riêng, khoa Cơ khí nói chung.
PGS. TS Dương Phạm Tường Minh Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Cơ khí nhận chứng nhận kiểm định chất lượng đào tạo.