THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CƠ KHÍ NĂM 2024

 THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CƠ KHÍ NĂM 2024
 
☎️ 0912804321
0915732858
Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
1. Ngành Kỹ thuật Vật liệu
Mã ngành: 7520309
2. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ sản xuất tự động)
Mã ngành: 7510201
3. Ngành Kỹ thuật Cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy, Chuyên ngành Tự động hóa Thiết kế và Chế tạo)
Mã ngành: 7520103
4. Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử
Mã ngành: 7520114
--------------------------
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Đại học Thái Nguyên
🔑Mã trường: DTK
🌱Môi trường lý tưởng để học tập, rèn luyện và trưởng thành