Thông báo đăng ký dịa điểm TTTN học kỳ 1 năm học 2022-2023 khoa Cơ khí
2022-09-11 21:27
Sinh viên đăng ký theo mẫu file đính kèm với GVCN trước 15/9/2022.
Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ cho thí sinh dự tuyển đòa tạo trình độ Thạc sĩ 9/2022
2022-08-26 10:47
Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo KNLNN bậc 6 cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Đại học Thái Nguyên, Đợt...
Kế hoạch tổ chức thi đánh giá NLNN theo KNLNN 6 đợt tháng 9 năm 2022
2022-08-23 16:19
Kế hoạch tổ chức thi đánh giá NLNN theo KNLNN 6 đợt tháng 9 năm 2022
Kế hoạch tổ chức thi đánh giá NLNN theo KNLNN 6 tháng 9 năm 2022
2022-08-23 16:08
Kế hoạch tổ chức thi đánh giá NLNN theo KNLNN 6 cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ ĐHTN đợt thi tháng 9 năm 2022
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, đợt 2 năm 2022
2022-08-23 15:56
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, đợt 2 năm 2022
Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, đợt 2 năm 2022
2022-08-23 15:23
Thông báo Tuyên sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, đợt 2 năm 2022